28.11. - Vesmírné zákony v praxi

11.02.2020

Vesmírný energetický systém, jehož jsme součástí, se řídí vesmírnými zákony, podle nichž jsme sami za sebe zodpovědní, jsme svobodní, jsme si rovni a máme se naučit lásce k sobě. Patří sem i zákon karmy a zákon jednoty protikladů.

O tom, jak využít znalost těchto zákonů v každodenním životě se můžete dozvědět na přednášce, při níž se zaměříme i na důležitou úlohu ženské energie v probíhající transformaci lidské společnosti i celé planety. Na závěr si při meditaci posílíme sebevědomí.

Kdy : 28.11.2020 od 14 do 17hod.
Kde : v KD JAS, JABLONSKÉHO 39, PLZEŇ - SLOVANY, SÁL Č. 2
Přihlášky : e-mail : prostorspirala @gmail.com , tel.: 777321890 K. Štětková
Cena :450 Kč

Na akci je třeba se přihlásit předem a uhradit nevratnou zálohu ve výši 250 Kč na účet Spirály 670100-2208528663/6210 nejpozději do 29.2.