ČLÁNKY, PŘEDNÁŠKY

Aktuálně

Karma

24.02.2023

16.5.2023 - Kate fashion coffee - Chrudim

Emoce

24.02.2023

18.4.2023 - Kate fashion coffee - Chrudim

Strach je neoddělitelnou součástí života. Snažíme se ho ukrývat, bojovat s ním, překonávat ho a tím ho posilujeme... Může nás pak ovládat a řídit náš život. A nebo se s ním naučíme zacházet tak, aby nás nepoškozoval. Dokonce můžeme jeho energii s láskou k sobě využít. Stačí se to naučit...

Vesmírný energetický systém, jehož jsme součástí, se řídí vesmírnými zákony, podle nichž jsme sami za sebe zodpovědní, jsme svobodní, jsme si rovni a máme se naučit lásce k sobě. Patří sem i zákon karmy a zákon jednoty protikladů.

Jaká je funkce a význam snů, co jsou noční můry ? Proč se některé sny opakují a jak se dají vyložit , co znamenají určité symboly a další informace se můžete dozvědět na přednášce.

Pro pořad Máme hosty Českého rozhlasu proběhlo velké množství inspirativních rozhovorů na témata jako jsou Osvícené vztahy, Mužské a ženské myšlení nebo Nesplněné sliby. Jejich kompletní seznam najdete na stránkách Českého rozhlasu v odkazu Máme hosty.