Zveme vás na archandělské reiki

02.03.2024

ARCHANDĚLSKÉ REIKI je nová originální metoda, využívající k uzdravení, sebepoznání, vývoji a osvobození životodárnou energii o vysokých vibracích – energii archandělských bytostí. Archandělé tvoří energetické schůdky mezi člověkem a Bohem.

Vhodnou přípravou je seminář ŽIVOTNÍ ENERGIE I. , kde se seznámíte s potřebnými základy. Jde o napojení na vesmírný zdroj životodárné energie a obnovení schopnosti přijímat energii ze země, seznámí s druhy energií, vesmírnými zákony a s funkcí energetického systému a jeho důležitými součástmi- čakrami a možnostmi jejich harmonizace. To jsou nezbytné znalosti, na než navazují další semináře, včetně Archandělského Reiki.

Archandělské Reiki nás přivádí dalšími zasvěceními prostřednictvím originálních archandělských symbolů postupně do vyšších vibrací energií lásky. Ve smyslu vyrovnávání protikladů umožňuje odpovídající sestup do hloubky vlastních strachů a do světa démonů, kam je možné proniknout pouze s pokorou a respektem a s ochranou archandělských symbolů. Díky těmto sestupům poznáme i své skryté strachy a odhalíme mechanizmus jejich působení. Dostaneme návod k osvobození od jejich nadvlády a postupně se naučíme sjednocovat protiklady prostřednictvím bezpodmínečné lásky.

Archandělské Reiki se vyučuje v samostatných seminářích, které na sebe volně navazují a tvoří celkem 15 stupňů. Přinášejí seznámení s novými poselstvími 33 nových archandělů, jež jsou uvedena v knize NEBE NA ZEMI . Dále jsou v každém stupni předány dva originální archandělské symboly. Semináře obsahují specifické zasvěcení umožňující napojení na vyšší jemné vibrace a symboly se stávají součástí našeho energetického systému. Náplní kurzů jsou speciální meditace, zaměřené na návrat k přirozenosti, nalezení vnitřního zvířete, duchovního jména, vlastní jedinečné schopnosti, optimální cesty lásky, hojnosti… Vše směřuje k hlubšímu sebepoznání, uzdravení, osvobození, harmonizaci mužské a ženské energie a vztahů, smíření protikladů, ochraně, příjmu informací, odhalení podstaty, naladění na bezpodmínečné přijetí, vděčnost… Jde o komplexní přípravu na zvládnutí změn spojených s očistou a vzestupem planety.

Prostředník zasvěcení - Luciela Abia - Jiřina Slámová.

Cena:1500,-Kč za jeden seminář.

Termíny jsou uvedeny v aktuálním programu

Přihlášky: na tel. 724163267, mail: jirina.pyramida@zotto.cz,

Motto: Učíme se prožívat spokojenost – učíme se, jak žít nebe na zemi.

Letos cyklus seminářů zahajujeme

v neděli 7.4. 2024