Spisovatelka, terapeutka a lektorka

Ing. Jiřina Slámová - Luciela Abia

Vážení klienti a návštěvníci těchto stránek,


Nenaleznete zde aktuální program a dlouhodobý plán akcí, protože vše je
jinak a neustále nastávají změny. Mohu zatím nabídnout jen dílčí termíny,
které se ještě mohou podle situace měnit.


Během nouzového stavu byly všechny skupinové akce omezeny, proto se
semináře přesunovaly a přednášky a veřejné akce byly zrušeny- šlo o přednášku
ve Slatiňanech, Velkém Meziříčí, v Plzni a vystoupení na festivalu Miluj svůj
život v Praze. O přesunech seminářů jsou účastníci a přihlášení informováni
individuálně formou SMS několik dní předem. Ohledně individuálních terapií
je nutné vše domlouvat osobně na tel. čísle 724163267.


Blíží se ke konci velmi náročný rok. Mnozí si sáhli na dno a každého tato
situace nějak zasáhla.


Připomínám, že každý je zodpovědný sám za sebe, za kvalitu svého
života i své zdraví a může zachránit a ochránit sám sebe. Sebeláska je nejlepší
ochrana a imunita. Proto je nutné naslouchat svému tělu a věnovat pozornost
a energii tomu co skutečně chceme. Každý boj a odpor znamená, že
posilujeme to, co nechceme. Podle astrologů letošní zimní slunovrat (21.12)
bude bodem zlomu a bude se uzavírat jedna etapa a druhá se nám otevírá.
Proto je pro každého důležité aby ukončil to, co má být ukončeno (vše
nefunkční a poškozující) a umožnil si tak otevření toho, co posílí jeho zdraví a
spokojenost.


Přeji sobě i vám, abychom se poučili ze všeho, co jsme prožili a tím
prohloubili proces sebepoznání a posílili svou sebedůvěru a lásku k sobě.
Věřím, že se opět budeme moci setkávat, vzájemně se učit, podporovat a
obohacovat se prožitými zkušenostmi.


Objímá Jiřina

Program najdete na stránce AKTUÁLNÍ PROGRAM.

NAUČÍM VÁS, JAK SI MŮŽETE POMOCI SAMI


Jediný, kdo vás může zachránit a skutečně pomoci, jste vy . A co k tomu potřebujete ?
NÁVOD K POUŽITÍ - SEBE - Základní pravidla (vesmírné zákony) :

Prostřednictvím seminářů a individuálních terapií vás povedu krok za krokem k SOBĚ -
K SEBEPOZNÁNÍ, SEBEPŘIJETÍ, SEBEDŮVĚŘE A K SEBELÁSCE.

Jde o to, vzít svůj život do vlastních rukou a převzít za něj zodpovědnost.

" Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky ...., ale počet vstupů do stejných sraček není omezen." Vladimír Renčín - Dlabáček a spol.

Vesmírný energetický systém, jehož jsme součástí, se řídí vesmírnými zákony, podle nichž jsme sami za sebe zodpovědní, jsme svobodní, jsme si rovni a máme se naučit lásce k sobě. Patří sem i zákon karmy a zákon jednoty protikladů.

Jaká je funkce a význam snů, co jsou noční můry ? Proč se některé sny opakují a jak se dají vyložit , co znamenají určité symboly a další informace se můžete dozvědět na přednášce.