Spisovatelka, terapeutka a lektorka

Ing. Jiřina Slámová - Luciela Abia

Aktuality

  • Nové termíny jsou u seminářů:
    • Životní energie I. stupeň - 15.11.2020, 6.2.,27.3.,19.6.2021
    • Životní energie II. stupeň - 11.10., 21.11.2020, 11.4.2021
    • EET III. Vnitřní zvíře - původně 30.-  31.5. - přesun na 5. - 6.11.

  • Přesunuty byly plánované přednášky:
    • Vesmírné zákony v praxi - Plzeň - 28.11.


V současnosti je důležité zůstat v klidu, soustředit se na svou ochranu a na imunitu, kterou posiluje hlavně sebeláska. Můžeme v praxi využívat to, co jsme se naučili. Věřím, že vše zvládneme a brzy se budeme zase setkávat.

Program najdete na stránce AKTUÁLNÍ PROGRAM.

NAUČÍM VÁS, JAK SI MŮŽETE POMOCI SAMI


Jediný, kdo vás může zachránit a skutečně pomoci, jste vy . A co k tomu potřebujete ?
NÁVOD K POUŽITÍ - SEBE - Základní pravidla (vesmírné zákony) :

Prostřednictvím seminářů a individuálních terapií vás povedu krok za krokem k SOBĚ -
K SEBEPOZNÁNÍ, SEBEPŘIJETÍ, SEBEDŮVĚŘE A K SEBELÁSCE.

Jde o to, vzít svůj život do vlastních rukou a převzít za něj zodpovědnost.

" Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky ...., ale počet vstupů do stejných sraček není omezen." Vladimír Renčín - Dlabáček a spol.

Vesmírný energetický systém, jehož jsme součástí, se řídí vesmírnými zákony, podle nichž jsme sami za sebe zodpovědní, jsme svobodní, jsme si rovni a máme se naučit lásce k sobě. Patří sem i zákon karmy a zákon jednoty protikladů.

Jaká je funkce a význam snů, co jsou noční můry ? Proč se některé sny opakují a jak se dají vyložit , co znamenají určité symboly a další informace se můžete dozvědět na přednášce.