Co je cesta soucitu?

01.06.2018

"Absence sebelásky a neschopnost soucitu jsou příčiny utrpení, bojů, nemocí a válek"

Původní metoda nazvaná Karuna, (což znamená v tibetštině "soucit") navazovala na metodu Reiki (v japonštině" životodárná energie"). Po letech vyučování těchto metod jsem do nich zařazovala též praktické znalosti a zkušenosti z emočních individuálních terapií. Nyní už cítím, že se tyto metody ubírají poněkud jiným směrem a neřídí se ve všech směrech vesmírnými zákony. Hodně se sem mísily náboženské praktiky služby, nevyžádané pomoci, duchovní pýcha, místo sebelásky láska k bližnímu a místo bezpodmínečného soucitu podmíněný soucit jen se slabými, postiženými, chudými, s obětmi. Dochází zde stále k oddělování protikladů místo jejich láskyplného propojování.

Takže inspirace pochází z Japonska a Tibetu, ale nyní už jde o vlastní metodu, která vychází z našich domácích poměrů a hlavně z vlastní praxe a ověřených zkušeností. Je určena pro naše každodenní potřeby.

Zaměříme se na to, co je pro náš život nejdůležitější - na sebelásku, převzetí zodpovědnosti za sebe, na rovnost a svobodu. A hlavně se budeme učit, co je skutečný bezpodmínečný soucit, který je nejprve nutno cítit k sobě - ke všem složkám své duše, ke všem svým minulým i současným Já, která jsme odmítali, nechtěli vidět, zlobili se na ně, obviňovali je... Pak budeme soucitní ke všem a ke všemu.

Kompletní nabídku kurzů najdete zde.