Komunikace a komunikační jedy

02.07.2018

článek z časopisu Eniologie člověka - číslo 16 - 5.3.2018

Komunikace představuje předávání informací a také sebevyjádření. Předávání informací znamená, že si jedinci vzájemně sdělují poznatky a zkušenosti, podstatou sebevyjádření je vyjadřování citů a pocitů. Vše se vlastně týká předávání energie, kde je důležitý úmysl, obsah a forma. Upřímná a pravdivá komunikace nás obohacuje a neupřímná a lživá nás naopak poškozuje, neboť je matoucí. Připomeňme si, že rozlišujeme komunikaci vnitřní (sami se sebou) a vnější (s okolím). To, jak jsme schopni komunikovat se sebou, pak určuje, co vysíláme směrem ven. Pokud nenasloucháme svému tělu, potlačujeme své pocity a předstíráme city, obelháváme sami sebe a následkem jsou nemoci, komplikace, bludy a iluze. Pak už ani nevíme, co je pravdivé, protože pokud předstíráme a lžeme dlouho, začneme tomu sami věřit.

Celý rozhovor je ke stažení níže.