ČLÁNKY, PŘEDNÁŠKY

Aktuálně

Vesmírný energetický systém, jehož jsme součástí, se řídí vesmírnými zákony, podle nichž jsme sami za sebe zodpovědní, jsme svobodní, jsme si rovni a máme se naučit lásce k sobě. Patří sem i zákon karmy a zákon jednoty protikladů.

Jaká je funkce a význam snů, co jsou noční můry ? Proč se některé sny opakují a jak se dají vyložit , co znamenají určité symboly a další informace se můžete dozvědět na přednášce.

Pro pořad Máme hosty Českého rozhlasu proběhlo velké množství inspirativních rozhovorů na témata jako jsou Osvícené vztahy, Mužské a ženské myšlení nebo Nesplněné sliby. Jejich kompletní seznam najdete na stránkách Českého rozhlasu v odkazu Máme hosty.

"Absence sebelásky a neschopnost soucitu jsou příčiny utrpení, bojů, nemocí a válek"